هنرمند روس با استفاده از نایلون های پلاستیکی تصاویری خارق العاده می آفریند

هنرمند روس با استفاده از نایلون های پلاستیکی تصاویری خارق العاده می آفریند

هنرمند روس با استفاده از نایلون های پلاستیکی تصاویری خارق العاده می آفریند

 هنرمند روسی با استفاده از اسپری های رنگی نقاشی‌هایی را می‌کشد که با آثار دیگر متفاوت و به نوعی خارق العاده است. وی به جای دیوار یا کاغذ، از نایلون های پلاستیکی استفاده می‌کند و همین نوآوری، هنرش را خلاقانه و متمایز از سایر هنرمندان نموده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا