رگ مصنوعی و زخم پوش های پلیمری برای اولین بار در ایران تولید شد

رگ مصنوعی و زخم پوش های پلیمری برای اولین بار در ایران تولید شد

رگ مصنوعی و زخم پوش های پلیمری برای اولین بار در ایران تولید شد

رگ مصنوعی و زخم پوش های پلیمری برای اولین بار در ایران تولید شد

محققان در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موفق به تولید رگ مصنوعی و زخم پوش های پلیمری شدند

زخم پوشهای پلیمری در راستای درمان جراحات پوستی و رگ مصنوعی علاوه بر کاربردهای پزشکی از جمله درمان قلب و عروق و کلیه در صنایع نساجی جهت تولید کفش و کاپشن ورزشی نیز کاربرد دارد.

 رگ مصنوعی پلیمری آماده ورود به مرحله کلینیکی است. این محصول که جز اقلام وارداتی محسوب میشود در پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران به تولید رسیده است.

 

بالا