روش خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی باعث بروز مشکلاتی از قبیل خوراک پتروشیمی ها گردیده است، نه اصل خصوصی‌سازی

روش خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی باعث بروز مشکلاتی از قبیل خوراک پتروشیمی ها گردیده است، نه اصل خصوصی‌سازی

روش خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی باعث بروز مشکلاتی از قبیل خوراک پتروشیمی ها گردیده است، نه اصل خصوصی‌سازی

روش خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی باعث بروز مشکلاتی از قبیل خوراک پتروشیمی ها گردیده است، نه اصل خصوصی‌سازی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این موضوع که خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را باید در قالب یک زنجیره مدیریت کرد، جذب سرمایه‌گذار در این زمینه را جهت تکمیل زنجیره ارزش ضروری دانست.

 

سید رضا نوروززاده  در دیدار با مدیران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بیان داشت: روش خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی باعث بروز مشکلاتی از قبیل خوراک پتروشیمی ها گردیده است، نه اصل خصوصی‌سازی.

 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود امید است با بررسی های کارشناسی، بازدیدهای دوره‌ای و برگزاری نشست‌های فصلی موانع سرمایه‌گذاری برای دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور مرتفع گردد.

وی در ادامه بیان داشت: زیرساخت‌های لازم را برای افزایش و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی فراهم می باشد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در این صنعت به طور میانگین در هر واحد ۱۰۰ نفر تا یک هزار نفر را مشغول کار خواهد کرد که در شرایط کنونی رقم قابل توجهی است.

 

شایان ذکر است تعداد بسیاری از صنایع پایین دست پتروشیمی از جمله کارخانجات تولیدکننده ظروف یکبار مصرف از مشکلات پتروشیمی ها ضربات جبران ناپذیری را تحمل نموده و می کنند.

بالا