تولید مواد اولیه پلیمری با ارز مبادله ای و فروش بر پایه ارز آزاد کاملآ در تضاد با ادعای حمایت از تولید داخلی است

تولید مواد اولیه پلیمری با ارز مبادله ای و فروش بر پایه ارز آزاد کاملآ در تضاد با ادعای حمایت از تولید داخلی است

تولید مواد اولیه پلیمری با ارز مبادله ای و فروش بر پایه ارز آزاد کاملآ در تضاد با ادعای حمایت از تولید داخلی است

 صنایع پایین دست پتروشیمی از جمله تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف علارغم ظرفیت بالا برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار با مشکلات متعددی در بازارهای داخلی و خارجی مواجه هستند.

بیش از نیم میلیون نفر در صنعت پلیمری ایران در حال فعالیت می باشند اما قیمت بالای مواد اولیه پتروشیمی توان رقابت تولیدکنندگان را در بازارهای داخلی و خارجی سلب نموده است.

مجتمع های پتروشیمی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست از جمله تولیدکنندگان ظروف یکبارمصرف را علارغم تولید با قیمت ارز مبادله ای، با قیمت ارز آزاد به فروش می رسانند.این در حالی است که مجتمع های پتروشیمی همین مواد اولیه را در بازارهای خارجی با قیمتی بسیار پایین تر  به فروش می رسانند.

این رویکرد کاملا در تضاد با ادعای حمایت از تولیدات داخلی است قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت کاهش و آنها را به ورطه نابودی می کشاند.

 

بالا