فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از ظروف یکبارمصرف شرط لازم ولی کافی نیست

فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از ظروف یکبارمصرف شرط لازم ولی کافی نیست

فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از ظروف یکبارمصرف شرط لازم ولی کافی نیست

فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از ظروف یکبارمصرف شرط لازم ولی کافی نیست

علاوه بر فرهنگ سازی استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف می بایستی راهکارها و سازکارهای لازم جهت اجرای هرچه بهتر را فراهم نماییم.

با توجه به مصرف روز افزون محصولات پلاستیکی و با توجه به ارز آوری بسیار مطلوب صنعت پلاستیک از جمله ظروف یکبارمصرف، اشتغالزایی فراوان، افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان، می بایستی نسبت به اتخاذ  تصمیمات منطقی، درست و با اجتناب از تشویش اذهان عمومی و پاک نمودن صورت مسئله از جمله عدم مصرف ظروف یکبارمصرف، نسبت به  ایجاد فضای مناسب کسب و کار، ايجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان مجاز و بهداشتی،آموزش مصرف صحیح  ظروف یکبار مصرف و کاربرد صحیح هر یک از ظروف تلاش نماییم.

ارائه راهکارهایی که فرهنگ سازی استفاده صحیح ظروف یکبارمصرف را ترویج نماید بسیار موثر و کارآمد است اما سایر دستگاههای دولتی و اجرایی می توانند با اجرای سیاست های مناسب نقش بسزایی در آموزش ایفا نمایند و نمی توان بار این مسئولیت خطیر را تنها به دوش شهروندان انداخت و می بایستی هر بخش مسئولیت و نقش خود را به نحو احسن اجرا نماید.

بالا