دلالان با خرید محصولات از بازار داخلی و فروش در بازارهای جهانی عامل اصلی بحران در محصولات PET هستند

دلالان با خرید محصولات از بازار داخلی و فروش در بازارهای جهانی عامل اصلی بحران در محصولات PET هستند

دلالان با خرید محصولات از بازار داخلی و فروش در بازارهای جهانی عامل اصلی بحران در محصولات PET هستند

دلالان با خرید محصولات از بازار داخلی و فروش در بازارهای جهانی عامل اصلی بحران در محصولات PET هستند

عده‌ای از افراد سودجو ریال خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات پتروشیمی تبدیل کرده و سپس آن‌را با ارزهای با قیمت بازار آزاد صادر می‌کنند که سبب کمبود در نیاز داخل می‌شود.

بازار محصولات پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال جاری شرایط بسیار پر نوسانی را شاهد بوده است به گونه ای که در سال 96 محصولات پررقابت حدود ۱۱ درصد کل محصولات صنعت پتروشیمی بود در حالی که در  اردیبهشت ماه امسال میزان محصولات پر رقابت به ۴۳ درصد افزایش یافت. از طرفی در حالت عادی ۶۵ تا ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی بدون رقابت یا با رقابت کم بودند که این میزان در ماه جاری به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

بالا