بازیافت، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از پلاستیک ها و ظروف یکبار مصرف راهکار اساسی پاسداشت زیست بوم است

بازیافت، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از پلاستیک ها و ظروف یکبار مصرف راهکار اساسی پاسداشت زیست بوم است

بازیافت، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از پلاستیک ها و ظروف یکبار مصرف راهکار اساسی پاسداشت زیست بوم است

سالانه در حدود 300 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید و در حال حاضر به هر کجا نگاه کنیم با پلاستیک ها سر و کار داریم. در تولید دیوارپوش منازل،ظروف یکبار مصرف و محافظ گوشی همراهمان نیز از پلاستیک استفاده می گردد.

ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی بسیار،جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره پایین دست پتروشیمی،ارز آوری فراوان از مزایای غیر قابل انکار در حوزه تولید پلاستیک ها به شمار می رود لذا بجای تبلیغ علیه پلاستیک ها از جمله ظروف یکبار مصرف و حذف صورت مسئله برای رهایی از مسئولیت می بایستی مسئولین دولتی با سرمایه گذاری در زمینه بازیافت و آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه استفاده صحیح از پلاستیک ها و ظروف یکبار مصرف به مردم، ضمن پاسداشت زیست بوم از رفاه و سایر مزایای پلاستیک ها یشترین بهره را نصیب کشور عزیزمان ایران نمایند.انشاالله

بالا