عدم توجه به تفکیک زباله و بازیافت صحیح منجر به بروز بحران می شود

عدم توجه به تفکیک زباله و بازیافت صحیح منجر به بروز بحران می شود

عدم توجه به تفکیک زباله و بازیافت صحیح  منجر به بروز بحران می شود

نقصان در مدیریت صحیح و یکپارچه توسط مسئولان امر باعث بروز بحرانی به نام زباله گردیده است تا جایی که گردشگران خارجی حین گردش نسبت به جمع آوری زباله در ایران اقدام می نمایند.جالب اینکه این بحران به واقع عظیم در کشور ما، در بسیاری از جوامع پیشرفته سالیان متمادی است که به دست فراموشی سپرده شده است و جمع آوری صحیح و بازیافت زباله به عنوان امری عادی برشمرده می گردد.

نه تنها تمامی طرح های ارائه گردیده توسط متولیان امر از درجه اولویت بالا برخوردار نیستند شاید به واقع دیگر طرح مناسبی هم در این زمینه ارائه نمی گردد.

متاسفانه همانطور که در بخش بحران آبی کشور نیز با آن مواجه هستیم، در حوزه زباله های پلاستیکی خصوصا ظروف یکبار مصرف توپ در زمین مردم است و مسئولان ذیربط با پاک کردن صورت مسئله مبنی بر حذف استفاده از پلاستیک ها که به گواه آمار در صنعت عظیم پلاستیک در کشور بسیاری از جوانان ما مشغول به فعالیت هستند، دارای ارزآوری بالاست، باعث جلوگیری از خام فروشی می شود و کمک شایانی به رشد بهداشت جامعه می نماید تنها گوشه ای از مزایای این بخش است، روی آورده اند.در صورتی که فرهنگ سازی استفاده صحیح، آموزش تفکیک زباله ها از مبدا و ارائه زیر ساخت های جامع شهری می تواند ضمن بهبود محیط زیست، از بروز بحران جلوگیری به عمل آورد.

 

بالا