سهامداران عمده پتروشیمی ها چه کسانی هستند؟

سهامداران عمده پتروشیمی ها چه کسانی هستند؟

سهامداران عمده پتروشیمی ها چه کسانی هستند؟

یکی از پرسش‌های اصلی این است که سهامداران اصلی شرکت‌های پتروشمی در ایران چه کسانی هستند.بررسی ترکیب و قدرالسهم برخی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس می‌تواند پاسخ این سوال را تا حدودی روشن کند.

یکی از نکات جالب در ترکیب سهامداری شرکت‌های پتروشیمی، مالکیت ضربدری این شرکت‌ها در یکدیگر است. به عبارت دیگر بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی در عین حال که سهامدار دیگر شرکت‌ها هستند، همان شرکت‌های پتروشیمی را در ترکیب سهامداران خود دارند.

علاوه بر این می‌توان از صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگان صنعت نفت، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری غدیر و بانک ملی به عنوان عمده‌ترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی بورسی نام برد.

مرور این فهرست نشان‌می‌دهد در واقع، دولت و شرکت‌های دولتی مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، بزرگترین سهامداران شرکت‌های پتروشیمی هستند که قاعدتا از افزایش قیمت ارز بیشترین سود را می‌برند( علی برکت الله...)

بالا