تولید باند های زخم شگفت انگیز از جنس پلیمر

تولید باند های زخم شگفت انگیز از جنس پلیمر

تولید باند های زخم شگفت انگیز از جنس پلیمر

 

دانشمندان در حال بررسی و تولید باندهای زخم پلیمری هستند که می تواند در درمان زخم های حساس استفاده گردد.

باندهای پلیمری حاوی نانوفیبرهایی هستند که آنتی بیوتیک ها را در خود نگه داشته و هنگامی که در زخم تغییراتی ایجاد میشود، واکنش نشان میدهند.

 

"ویکتوریا آلبرایت" محقق این پروژه اظهار کرد، در این پروژه، ما روی ساخت مواد پلیمری تمرکز کردیم که بتوانند آنتی بیوتیک ها را جذب و آزاد کنند.

 

آنتی بیوتیک ها در درون  micelles نگهداری میشوند. micelles گروهی از مواد فعال سطحی متراکم هستند که در یک کلویید مایع پراکنده اند. 

 

بررسی ها در این زمینه ادامه دارد.

بالا