ساخت اسپیکربی سیم از پلاستیک های غیرقابل بازیافت

ساخت اسپیکربی سیم از پلاستیک های غیرقابل بازیافت

ساخت اسپیکربی سیم از پلاستیک های غیرقابل بازیافت

ساخت اسپیکربی سیم از پلاستیک های غیرقابل بازیافت

کارشناسان راهی جهت استفاده حداکثری از پسماند پلاستیک های غیرقابل بازیافت را معرفی کردند.

در حالی که برخی از انواع پلاستیک ها به شکلی بسیارساده بازیافت و به چرخه تولید و مصرف بازمی گردند، برخی دیگر برای سال های متمادی در طبیعت باقی مانده و به هیچ وجه تغییر شکل نمی دهند لذا یک شرکت انگلیسی به نام گومی از این پلاستیک ها جهت تولید اسپیکرهای بی سیم استفاده کرده اند که امکانات قابل قبولی دارند.

در هر یک از این محصولات که بسیار مقاوم می باشد مواد پلاستیکی که معادل با ۱۰۰ کیسه پلاستیکی است استفاده شده است.

 

بالا