بجای تمرکز بر بدی ارائه راهکار مثبت: دریافت زباله پلاستیکی به جای شهریه مدرسه در هند

بجای تمرکز بر بدی ارائه راهکار مثبت: دریافت زباله پلاستیکی به جای شهریه مدرسه در هند

بجای تمرکز بر بدی ارائه راهکار مثبت: دریافت زباله پلاستیکی به جای شهریه مدرسه در هند

بجای تمرکز بر بدی ارائه راهکار مثبت: دریافت زباله پلاستیکی به جای شهریه مدرسه در هند

بسیارند از افرادی که به جای پاک کردن صورت مسئله به دنبال راه حل مثبت در راستای حفظ زیست بوم هستند.

در اقدامی بسیار تحسین برانگیز یک مدرسه غیردولتی در هندوستان بجای شهریه ازدانش آموزان خواسته است هر روز با یک کیسه پلاستیک جمع آوری شده از مسیر به مدرسه مراجعه کنند.

یک زوج هندی سال های متمادی در فکر افتتاح مدرسه برای کودکان فقیر بودند تا اینکه در سال ۲۰۱۶ این مدرسه آغاز به کار کرد.

در آغاز  والدین خیلی با «مدرسه شهریه پلاستیکی» همکاری نمی کردند اما به مرور زمان همه چیز بهتر شد.

فعالیت مدرسه با ۲۰ دانش آموز آغاز شد و اکنون به ۱۱۰ نفر رسیده است.

این زوج تصمیم دارند ۱۰۰ مدرسه دیگر در نقاط دیگر هند راه اندازی کنند.

 

برچسب ها

زباله پلاستیکی
بالا