تولید پلاستیک جدید از تارعنکبوت و الیاف چوب

تولید پلاستیک جدید از تارعنکبوت و الیاف چوب

تولید پلاستیک جدید از تارعنکبوت و الیاف چوب

تولید پلاستیک جدید از تارعنکبوت و الیاف چوب

دانشمندان با استفاده از ترکیب الیاف چوبی و تار عنکبوت موفق به تولید پلاستیک جدید شده اند که می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای پلاستیک های امروزی باشد

محققان برای تولید این نوع پلاستیک جدید از خمیر نوعی درخت که این خمیر در پایان به نانو الیاف سلولزی بسیار ریز تبدیل می شود که با پیوند با تارعنکبوت به پلاستیکی مقاوم و تجزیه شونده تبدیل میشود.

استفاده از تار عنکبوت در این ترکیب علاوه بر افزایش مقاومت پلاستیک جدید، باعث افزایش انعطاف آن نیز می‌شود. این اولین بار است که از این نوع ترکیبات فاقد نفت برای تولید پلاستیک استفاده می‌شود.

پژوهشگران هم اکنون در حال بررسی دقیق‌تر ترکیبات دی ان‌ای تار عنکبوت هستند تا بتوانند بر میزان مقاومت پلاستیک‌های جدید افزوده و از آن‌ها در صنایع گوناگونی استفاده نمایند.

بالا