نوآوری ضرورت بقاست

نوآوری ضرورت بقاست

نوآوری ضرورت بقاست

شرایط به گونه ای است که اگر شرکت ها از نوآوری غافل بمانند در عرصه رقابت توانایی خود را از دست داده و سهم بازارشان افت خواهد کرد

نائب رئیس هیات مدیره انجمن پلمیر با تاکید بر ضرورت نوآوری در صنعت پایین دست پتروشیمی گفت: نوآوری ضرورت بقاست و شرایط به گونه ای است که اگر شرکت ها از نوآوری غافل بمانند در عرصه رقابت توانایی خود را از دست داده و سهم بازارشان افت خواهد کرد.

به گفته زکایی در حال حاضر بیش از ۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی در کشور تولید می شود که نیمی از آن به صورت خام صادر می شود و ارزش این صادرات برابر با ١٢ میلیارد دلار است که اگر این محصولات خام در صنایع پایین دست پتروشیمی به مواد با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند ، ارزش چهار برابری ایجاد می کنند.

گفتنی است در حال حاضر بالغ بر ١۵ هزار پروانه در این صنعت صادر شده که تقریبا ٨ هزار واحد صنعتی فعال در این حوزه مشغول به تولید هستند که ٧۵٠ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است .

مهم ترین نکته قابل توجه در این صنعت، تکمیل زنجبره ارزش محصولات پایین دست پتروشیمی است که نقش مهمی در جلوگیری از خام فروشی مواد پتروشیمی دارد که می تواند در حوزه تامین قطعات صنعتی خودرو ، تجهیزات پزشکی و ظروف یکبار مصرف ارزش افزوده چشمگیری ایجاد می کند.

بالا