دورنمای روشن صنعت پتروشیمی و پلاستیک

دورنمای روشن صنعت پتروشیمی و پلاستیک

دورنمای روشن صنعت پتروشیمی و پلاستیک

در حالی که دورنمای تقاضا برای نفت ضعیف به نظر می رسد، وضعیت پتروشیمی و پلاستیک بسیار روشن تر به نظر می رسد.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که در یک دهه آینده پتروشیمی بیش از یک سوم رشد تقاضای جهانی برای نفت و تا سال ۲۰۵۰ نیمی از آن را تشکیل می دهد. اما همه از رونق پتروشیمی سهیم نخواهند بود و سهم عمده نصیب پالایشگاه‌های آسیایی خواهد شد.

طبق گزارش شرکت مشاوره "وود مک کنزی"، بیش از نیمی از ظرفیت پالایش جهانی که در هفت سال آینده راه اندازی می شود در آسیا اضافه می شود. از این تاسیسات آسیایی، ۷۰ تا ۸۰ درصد از نوع یکپارچه خواهند بود که به تولید پلاستیک متمرکز هستند.

 

منبع: https://www.isna.ir/news/99060906266/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

بالا