تا بحال در کشور حتی یک عدد ظرف گیاهی به معنای واقعی تولید نگردیده است

تا بحال در کشور حتی یک عدد ظرف گیاهی به معنای واقعی تولید نگردیده است

تا بحال در کشور حتی یک عدد ظرف گیاهی به معنای واقعی تولید نگردیده است

رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران در مجمع عمومی سالانه این انجمن ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان و متولیان عرصه ظروف یکبار مصرف گفت: جطور امکان دارد 8 سال تبلیغ استفاده از ظروف گیاهی در رسانه ها و جلسات و همایش ها و .... صورت پذیرد ولی حتی یک شرکت تولیدکننده ظروف گیاهی،پروانه بهداشتی را از وزارت بهداشت دریافت نکرده باشد و اخیرآ در سال گذشته تعداد اندکی از آنها موفق به دریافت مجوز گردیده اند. ایشان ضمن دفاع از حقانیت ظروف یکبار مصرف پلیمری و تاکید بر لزوم فرهنگ سازی استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف در میان مصرف کنندگان ، از همه دست اندرکاران این عرصه خواست ضمن کمک به این صنعت بزرگ،ارزآور و اشتغالزا، نسبت به اتهاماتی که اذهان مردم را مشوش می نماید حساس باشند.

بالا