یک سوم پلیمرهای جهان از جمله ظروف یکبار مصرف به راحتی قابل بازیافت می باشند

یک سوم پلیمرهای جهان از جمله ظروف یکبار مصرف به راحتی قابل بازیافت می باشند

یک سوم پلیمرهای جهان از جمله ظروف یکبار مصرف به راحتی قابل بازیافت می باشند

بر اساس نظر متخصصین پلیمر، اکثر پلیمرها از جمله ظروف یکبار مصرف پلیمری قابل بازیافت هستند و می توان چندین نوبت و بدون مشکل فرآیند بازیافت را روی آن ها انجام داد.

این فرآیند برای برخی پلاستیک ها از جمله ظروف یکبار مصرف به مراتب ساده تر است. پلیمرهایی که ذوب نمی شوند به مانند لاستیک ها، فرآیند مشکل تری برای بازیافت دارند اما در عین حال این مواد به ندرت مورد مصرف قرار می گیرند. البته محدودیت هایی مانند تعداد دفعات مجاز برای بازیافت و استفاده مجدد برای محصولات پلاستیکی وجود دارد. لاستیک یکی از سخت ترین پلیمرها برای بازیافت است که قابل ذوب نبوده ولی به عنوان مالچ و یا پرکننده و یا به کمک فرایند شیمیایی دی پلیمریزاسیون و بازگشت به ایزوپرن و دیگر مواد شیمیایی، می تواند مورد استفاده مجدد قرار گیرند.

در حدود نزدیک به یک سوم از تمام پلیمرهایی که در حال حاضر در جهان تولید می شود به آسانی قابل بازیافت بوده و می توان حدس زد که با استفاده از روش هایی جهت کاهش پسماندهای پلاستیکی، چه تاثیری بزرگی بر جلوگیری از آسیب های زیست محیطی خواهد داشت.

 

بالا