تنها راه مقابله با مشکل زباله های پلاستیکی اقیانوس ها، ممانعت از راه یافتن آنها به اقیانوس ها است

تنها راه مقابله با مشکل زباله های پلاستیکی اقیانوس ها، ممانعت از راه یافتن آنها به اقیانوس ها است

تنها راه مقابله با مشکل زباله های پلاستیکی اقیانوس ها، ممانعت از راه یافتن آنها به اقیانوس ها است

محققان اسپانیایی در جریان یک مطالعه متوجه شدند میکروب هایی که از پلاستیک تغذیه می کنند، در اقیانوس ها افزایش یافته اند و هر چند به تجزیه انبوه زباله های پلاستیکی در اقیانوس ها کمک می کنند، اما

تنها راه مقابله با مشکل زباله های پلاستیکی اقیانوس ها، ممانعت از راه یافتن آنها به اقیانوس ها است

 

محققان دانشگاه Pompeu Fabra در بارسلون گفتند که هر دقیقه یک بار کامیون زباله پلاستیکی حاصل از پسماندهای خانگی و یا صنعتی به اقیانوس ها راه می یابند، اما تنها یک صدم میزان زباله پلاستیکی که انتظار می رود، در دریاها شناور می مانند.

بر این اساس، محققان اسپانیایی دریافتند که این عدم تطابق را می توان با افزایش شمار میکروب هایی در دریا توضیح داد که توانایی تجزیه و هضم پلاستیک دارند.

به گفته آنها، محققان در این مطالعه با استفاده از الگوسازی ریاضی ثابت کردند که فرآیندهای فیزیکی، مانند گردونه اقیانوس، نمی توانند نقش زیادی در از بین بردن ضایعات پلاستیکی داشته باشند و احتمالا تنها با افزایش شمار باکتری هایی که توانایی هضم پلاستیک دارند، می توان چرایی مفقود شدن مقدار زیادی از زباله های پلاستیکی را توضیح داد.

 

 

بالا