تولید پلاستیک از قند و کربن دی اکسید

تولید پلاستیک از قند و کربن دی اکسید

تولید پلاستیک از قند و کربن دی اکسید

مرجع پلیمر در بازار ایران: محققان دانشگاه Bath موفق به تولید پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر از قند و کربن دی اکسید شده‌اند.

پلی کربنات برای ساخت بطری‌های نوشیدنی، لنزهای مخصوص عینک و پوشش‌های مقاوم در برابر خراش برای گوشی‌ها، سی دی ها و دی وی دی ها استفاده می‌شود. در فرآیندهای فعلی تولید پلی کربنات از BPA (استفاده از آن در بطرهای نوزادان ممنوع است) و فسژن بسیار سمی (به کارگیری آن به عنوان یک سلاح شیمیایی در جنگ جهانی اول) استفاده می‌شود.

فرآیند جدید تولید پلی کربنات از قند و کربن دی اکسید در فشار کم و دمای اتاق صورت می‌پذیرد که باعث تولید ایمن‌تر و ارزان‌تر آن می‌شود. پلاستیک حاصل خواص فیزیکی مشابهی نظیر استحکام، شفافیت و مقاومت در برابر خراش با انواع مشتق شده از پتروشیمی دارد. این نوع جدید از پلی کربنات را می‌توان با استفاده از آنزیم‌های باکتریایی درون خاک به کربن دی اکسید  و قند تبدیل کرد.

این پلاستیک عاری از BPA به طور بالقوه می‌تواند جایگزین پلی کربنات موجود در بطری‌های کودکان و ظروف غذا گردد. همچنین به دلیل سازگاری با محیط زیست در آینده می‌تواند برای ایمپلنت‌های پزشکی یا به عنوان داربست برای رشد اندام‌های جایگزین برای پیوند استفاده شود و به علت زیست‌تخریب‌پذیری آن دیگر موجب آلودگی اقیانوس و زمین‌ نخواهد شد.

دانشمندان از قند موجود در DNA تحت عنوان تیمیدین برای تولید این پلاستیک پلی کربناتی جدید استفاده نمودند. بنابراین این پلاستیک می‌تواند به سلول‌های انسانی بچسبد و بر روی آن رشد کند. که این امر می‌تواند برای کاربردهای مهندسی بافت بسیار مفید باشد.

بالا