استفاده از مالچ پلیمری سازگار با محیط زیست

استفاده از مالچ پلیمری سازگار با محیط زیست

استفاده از مالچ پلیمری سازگار با محیط زیست

مدیرعامل شرکت سازنده مالچ طبیعی در گناباد گفت: برای نخستین بار بطور آزمایشی در سطح یک هکتار از عرصه کویری پارک عمرانی این شهرستان مالچ پلیمری طبیعی به منظور مقابله با ریزگردها پاشیده شد که در مراحل نخست نتایج قابل قبولی به همراه داشت.

دکتر سجاد صلاحی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مالچ که از یک کوپلیمر و برای نخستین بار در دنیا توسط یک شرکت در گناباد ساخته شده ضمن سازگاری با محیط زیست از تخریب آن جلوگیری می کند.

وی گفت: استفاده از مالچ نفتی مضراتی همچون آلودگی محیط زیست، گرانی، رنگ سیاه و افزایش حرارت منطقه و تولید مواد شیمیایی فرار در طبیعت را به دنبال دارد که مشکلاتی برای محیط زیست ایجاد می کند.

او افزود: مالچ پلیمری بدون رنگ و بو است و در آن از هیچگونه حلال شیمیایی، مواد فرار و مضر استفاده نشده، این مالچ با فرآیند ساده تولید شده و آب حلال آن است. این مالچ علاوه بر تثبیت ریزگردها، با چسبانیدن ذرات جامد خاک به یکدیگر کار خنثی سازی سطحی خاکهای قلیایی را نیز انجام می دهد و قیمت تمام شده آن نیز حدود یک سوم قیمت مالچ نفتی است.

وی گفت: با توجه به وجود بخش اعظم کانونهای گرد و خاک خراسان در گناباد و وسعت مناطق فرسایش بادی برای تولید انبوه این مالچ پلیمری ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رئیس مرکز رشد و فناوری گناباد نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: طرح استفاده از این نوع مالچ پارسال در مرکز ارائه و بعد از بررسی پذیرفته شد و در حوزه نوآوری به مرحله رشد رسیده است لذا در آینده نزدیک وارد بازار و تولید انبوه می شود.

علیرضا جاوید عربشاهی با اشاره فعالیت دبیرخانه علمی کمیته کاهش اثرات ریزگردهای گناباد در مرکز رشد و فناوری گناباد از حمایت طرحها و ایده های خلاقانه مقابله با اثرات ریزگردها در این مرکز خبر داد.

وی یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی را استفاده از ظرفیتهای داخلی ذکر و بیان کرد: در این زمینه از طرح دکتر صلاحی به عنوان یک محقق بومی برای کاهش مشکلات ریزگردها حمایت شد.

رئیس مرکز رشد و فناوری گناباد ادامه داد: ۲۳۱ هزار هکتار از زمینهای این شهرستان در قالب چهار کانون فرسایش بادی نیازمند اجرای عملیات بیابانزدایی و مقابله با ریزگردها است. در صورت موفقیت این طرح مالچ پلیمری می تواند در سایر مناطق کشور و دنیا نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مالچ پاشی

یکی از اقدامات موثر برای تثبیت خاک و مقابله با گسترش پدیده ریزگردها و طوفان شن است. اداوم پدیده خشکسالی و کمبود نزولات جوی در سالهای گذشته ۲۳۱ هزار هکتار از عرصه های طبیعی گناباد را در قالب چهار کانون فرسایش بادی بیدخت، نوده پشنگ – عمرانی، ریگ نخ کوه و برگز در وضعیت بحرانی قرار داده و موجب رشد بیابان، کمبود رطوبت سطح خاک و شوری آبهای زیرزمینی در این شهرستان شده است. گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

بالا