عدم مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماند

عدم مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماند

عدم مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماند

سطح مشارکت مردم درتفکیک زباله پایین است و شهروندان با شهرداری همکاری نمی‌کنند. شهرداری تهران در هر یک از مناطق ۲۲ گانه تهران یک پیمانکار در نظر گرفته است که این پیمانکاران موظفند پسماندهای خشک ارزشمند شهروندان را جمع آوری کنند.  

باقرصاد با اشاره به اینکه این جمع آوری به دو شیوه ثابت و سیار انجام می‌گیرد، گفت: در روش سیار ماشین ها به محلات مراجعه می کنند، افراد ملبس به لباس فرم آبی رنگ با وانت‌هایی که ملودی دارند توسط نواختن ملودی، از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ شهروندان را آگاه کرده و زباله‌ها را تحویل می‌گیرند که هنگام تحویل کیسه زباله نیز به شهروندان تحویل می‌دهند.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری در ادامه بیان داشت: اگر به هر دلیل شهروندان در خانه حضور نداشته باشند، ۵۰۰ غرفه در محلات مختلف تهران وجود دارد که این غرفه‌ها پسماندهای خشک را دریافت می کنند و به ازای آن لوازم تحریر، لوازم بهداشتی و در برخی اوقات وجه نقد هم دریافت می کنند.

وی با اشاره به عدم مشارکت مردم در طرح جمع آوری پسماند خاطرنشان کرد: سطح مشارکت مردم درتفکیک زباله پایین است و شهروندان با شهرداری همکاری نمی‌کنند، اگر تفکیک پسماندها در مبداء صورت گیرد، دیگرزباله خشک ارزشمند درمخزن‌ها یافت نخواهد شد.  

بالا