ظروف یکبارمصرف پت (PET)

لانچ باکس بلند

لانچ باکس بلند
لانچ باکس کوتاه

لانچ باکس کوتاه
فوکری کوتاه

فوکری کوتاه
فوکری بلند

فوکری بلند
عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)

عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)
عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)

عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)
دلی بلند(دلی 500)

دلی بلند(دلی 500)
دلی کوتاه(دلی 250)

دلی کوتاه(دلی 250)
پیاله درب دار

پیاله درب دار
بالا